FACEBOOK

„ЧИСТОТА-ИСКЪР“ ЕООД – ЛИДЕРСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В СФЕРАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ УСЛУГИ

„ЧИСТОТА-ИСКЪР“ е еднолично дружество с ограничена отговорност. Основано е през 1998 година с решение на Столичен общински съвет. Органи на дружеството са: Едноличният собственик на капитала и Управителят. Столичен общински съвет упражнява правата на едноличен собственик на капитала на дружеството.

“ЧИСТОТА-ИСКЪР” ЕООД разполага с голям автопарк от специални автомобили за извършване на дейностите и добре оборудвана техническа база.
„ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕООД“ ИЗВЪРШВА ПРОФЕСИОНАЛНО И ЦЕЛОГОДИШНО СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ:

● Сметосъбиране, сметоизвозване и улично почистване
● Предоставяне и извозване на контейнери 1.1, 4, 5.5, 7 куб.м. с битови, производствени и строителни неопасни отпадъци
● Механизирано метене на улични платна, паркинги, гаражи и други площи
● Измиване със специализирана техника на улични платна, паркинги, гаражи, терени и обекти на складове и магазини в зимни условия
● Поддържане на пътища, паркинги и гаражи, терени и обекти на складове и магазини в зимни условия
● Изкопни и товарни работи със специализирана техника
● Поддръжка и изграждане на депа за депониране на неопасни отпадъци
● Сметосъбиране и извозване в паркове и градски градини
● Косене и поддържане на паркове и градски градини и извозване на зелена маса за специализирана техника за компостиране
● Отстраняване на паднали дървета; изсичане на храсти и дървета; рязане и кастрене на дървета
● Подравняване и чистене на терени и дворове
● Почистване на реки и речни корита; поддържане на градини и зелени площи разположени в междублоковите пространства; отсечки и регули; премахване на наноси, отстраняване на натрупвания по канализационни шахти и отпушване
● Специализирани услуги свързани със строителна механизация

Етикети:ИскърЧисота

Няма коментари към тази новина !

 
Още от : Новини
1,6 млрд. за София през 2019 г.
10 декември 2018 в 11:29
Зима в Музея за вашите деца
Зима в Музея за вашите деца
21 януари 2016 в 19:267289
1,6 млрд. за София през 2019 г.
1,6 млрд. за София през 2019 г.
10 декември 2018 в 11:29
© sofia.media всички права запазени