FACEBOOK

Защо КЕВР наля 20 млн.лв. на Софийска вода?

Ръководената от общинския съветник от БСП Борис Цветков организация ДКСМП дава на прокурор КЕВР и Софийска вода заради наливането на 20 млн. лв. от 1 април м.г. в дружеството. То от своя страна 19 г. забравя да плаща дивидент на София като миноритарен акционер в него, който обаче поема основната част от инвестициите, понеже ги защитава като европроекти и ги защитава. Ето какво пише организацията:

„С поредица свои действия и бездействия КЕВР и други институции и власти продължават да облагодетелстват интересите на частната Софийска вода АД в ущърб на интересите на гражданите. Финансовото изражение на тези действия за 2017 г. са:
- събрани от гражданите допълнителни 20 млн. лева заради увеличението на цената на водата от 1.04.2017 г.
- увеличение на печалбата на частната Софийска вода АД с 5 млн. лева – от 25 на 30 000 000 лв.
- драстични нарушения на одобрения от КЕВР бизнес план (обосновал увеличенията на цената): неизплащане на подчинения заем от 7 112 000 лв., увеличаване на дълга от 80 224 000 лв. на 80 519 000 лв. вместо одобреното намаляване, сериозно неизпълнение на одобрените количества доставена вода – вместо 81 478 000 куб. м. за 2017 г. – отчитат 80 552 000 куб. м. или значително неизпълнение от 926 000 куб. м.
- сериозно увеличение на разходите на Софийска вода АД за външни услуги и други разходи – но не и за намаляване на загубите на вода или за изграждане на канализация.
- разбира се, приходите от гражданите са си преизпълнили.

КЕВР извърши (и продължава да извършва) следните нарушения:

- одобри бизнес-плана и исканите от частната фирма увеличения като взе нейната страна, обслужи интересите й в ущърб на интересите на гражданите;
- не допусна гражданите и не проведе обществено обсъждане за изпълнението на бизнес-плана през първата година и не допусна гражданите като не проведе обществено обсъждане на решението за второ увеличение на цената;
- не осъществява текущ контрол по изпълнението на бизнес-плана и при драстичното неизпълнение не предприема свои действия в защита на интересите на гражданите;
- прие скандален правилник, в който смята да прави преглед на изпълнението на бизнес-плана чак след третата година, което евентуално ще коригира цената чак през петата година!!! от пет-годишния период;
- разчита на обвързани само с едната страна експерти и потвърждава техните предложения вместо да взима обективни решения и вместо да защитава обществения интерес и интересите на гражданите. Дори и когато гражданите, омбудсманът и Върховната административна прокуратура констатират грешки и драстични несъответствия в повечето случаи КЕВР отново взима страната на частната фирма и обслужва интересите и и увеличените и приходи.
- КЕВР продължава да търпи наличието и необслужването на подчинен дълг на Софийска вода АД към фирмата майка, въпреки, че „подчиненият срочен дълг е използван като инструмент за трансфер на печалба о дъщерното дружество към дружеството-майка (за 2011 и 2012 г. под формата на лихви са преведени 10 517 513,52 лв)“ и че „наличието и необслужването на такъв дълг може да се използва като лост за натиск при евентуално влошаване на отношенията с концесионера“ – цитати от стр. 47 от Решение № БП-Ц-1/29.03..2017 г. на КЕВР. Този лост вече беше използван при отказа на СОС и на СО да насрочат референдум за прекратяване на концесията за водата въпреки подписката и искането на десетки хиляди столичани”.

В същото време съветникът от ВМРО Карлос Контрера нарече „безумие” друго наливане на милиони в бездънната каца Софийска вода от властта – предложението на регионалния министър за въвеждане на „такса солидаронст” – т.е. всички да плащаме несъбраните поради некадърност или нежелание или за купуване на гласове от фирмата на сметките на малцинствата.

Скоро очаквайте: взема ли шефът на Софийска вода по-голяма заплата от американския президент и 10 пъти повече от българския?


Няма коментари към тази новина !

 
Още от : Новини
© sofia.media всички права запазени