FACEBOOK

Започва изграждането и реновирането на физкултурните салони

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев обяви, че започва първата част от Програмата за изграждане и реновиране на физкултурните салони в страната. Тя ще стартира с подпомагане на училищата в селските райони. По Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 е обявена процедура за кандидатстване с проекти за Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура , и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 7,5 млн. eвро., от които 6 375 000 евро са от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а останалите 1 125 000 евро са национално съфинансиране.

Процедурата за кандидатстване с проекти е обявена на 08.03.2018 г., а срокът за кандидатстване е до 13.07.2018 г. Проектните предложения по процедурата се подават изцяло по електронен път чрез Система за управление, изпълнение и наблюдение на одобрените Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС (ИСУН) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Всяка община може да подаде само едно проектно предложение за изграждане на училищна спортна база, а максималният размер на общите му разходи е 250 000 евро за един кандидат.
По Програмата за развитие на селските райони може да се подават проекти и за Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура.

Министерството на младежта и спорта разполага с два проекта за тренировъчни спортни зали, които ще предостави безвъзмездно на желаещите. Единият проект, който засяга малките населени места, е на стойност 500 000 лв. Той включва сграда на едно ниво с четири оборудвани отборни съблекални, помещения за треньори, съдии и администрация и игрално поле с размери 19,7 на 34,3 м и височина 8 м. Вторият проект касае по-големите населени места и е на стойност 1,2 млн. лв. Сградата е на две нива като на приземния етаж са разположени четири оборудвани отборни съблекални, тренировъчна зала за каланетика, танци, подвижни игри и др. с размери 9,85 на 6,1 м, долекарски кабинет и склад.

На второто ниво са разположени 210 седящи места, стаи за треньори, съдии и администрация. Игралното поле е с размери 22 на 45 м, като е предвидена възможност за разделянето му на две пространства с преградна завеса – игрално поле с размери 32,5 на 22 м и тренировъчна зала с размери 12,5 на 22 м.
По инициатива на Министерството на младежта и спорта бе съставена работна група между ММС и Националния статистически институт на тема Спорт. Групата изработи методология за проучване и до всички български училища са изпратени въпросници за състоянието на спортната база в училище.

Приблизителната бройка на училищата без физкултурни салони в най-малките населени места е около 200. Очаква се до края на месеца да бъде изготвена подробна статистика за състоянието на физкултурните салони в страната. Наличните данни и информация ще бъдат инструмент за определяне на коректни критерии при реализиране на политиката за изграждане на нови закрити спортни съоръжения в образователните институции, в които липсват такива или в които заниманията се провеждат в пригодени за спорт помещения.


Няма коментари към тази новина !

 
Още от : Новини
Зима в Музея за вашите деца
Зима в Музея за вашите деца
21 януари 2016 в 19:267744
Ненужният Яворов
Ненужният Яворов
21 март 2019 в 14:47
© sofia.media всички права запазени