FACEBOOK

До 25 деца в група в градините, до 18 в яслите в София

Обекчават режима за подаване на документи за всички, болните хлапета – до 5 в група

Приемът на деца които са с хронични заболявания, в детските градини и в подготвителните групи в училищата ще става с предварително кандидатстване в информационната система за обслужване на детските заведения. Тези деца ще участват в третото класиране паралелно.

Определените места в групата за такива деца ще бъдат до 5. Всичко това е записано в новия проект на наредба за прием на деца в общинските детски градини на София.

Комисията по култура и образование към СОС разгледа проекта. Съветниците са приели и направеното предложение, когато се проверяват данните за всяко дете, родителите да не дават копие от акта за раждането му или от личните си документи, а да се предоставят само оригиналните и да се попълва декларация, с която ще се потвърждават данните. Постоянният адрес на децата ще бъде удостоверяван с личната карта на родителите, без да се изисква удостоверение за постоянен адрес взето от общинската служба.

Предвидено е в групите с яслена възраст максималният брой на децата да бъде 18, за детската градина той да бъде 25. Двадесет и пет ще бъде пределната норма и за броя на децата в подготвителната група в училищата. В тези числа влиза и броят на хлапетата, които са със специални образователни потребности (СОП) и/или с хронични заболявания, а това също е предложение, което е постъпило онлайн и намира място в новата наредба, пише сайтът Столица.

Приемът на децата със СОП в детските градини и училищата ще става след проверка, която ще се извършва от Екип за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците. Екипът ще се назначава със заповед на директора на съответното училище или детска градина.

За да бъде защитен интересът и на тези деца, и на останалите деца в групата, съответно в класа, направената преценката за индивидуалните потребности на детето и възможността учебните заведения да осигурят тези потребности се координират със служители на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.


Няма коментари към тази новина !

 
Още от : Новини
Зима в Музея за вашите деца
Зима в Музея за вашите деца
21 януари 2016 в 19:267576
Нов шеф на Топлофикация
Нов шеф на Топлофикация
11 февруари 2019 в 12:43
© sofia.media всички права запазени