FACEBOOK

Българското председателство поставя акцент върху защитата на културно наследство

Фокус бе поставен и върху борбата с онлайн търговията с крадени ценности и защитата на културните произведения чрез цифровизация

Конференция „Противодействие на трафика на културни ценности“ събра на 9 май в София служители на правоприлагащи структури на ЕС с представители на културни институции, академичните среди и международни организации. Конференцията бе една от трите тематични прояви по актуални въпроси от дневния ред на ЕС, организирани от МВР в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Събитието бе проведено в сътрудничество с Министерство на културата и бе посветено на 2018 г. - първата Европейска година на културното наследство, предават от институцията.

Дискусиите се съсредоточиха върху разработването на всеобхватен и мултидисциплинарен подход в отговор на настоящите предизвикателства в тази област. Делегатите се обединиха около становището, че укрепването на трансграничното сътрудничество на световно ниво, както и обмена на опит и добри практики са се доказали като ключови за постигането на адекватен отговор, способности и капацитет.

„Вярваме, че противодействието на различните форми на организирана престъпност и тероризъм не може да бъде ефективно, без необходимото внимание и подходящи действия по отношение на незаконния трафик и търговията с културни ценности“, каза при отриване на конференцията заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов. По думите му, бързо променящата се среда за сигурност и множеството взаимосвързани заплахи представляват силен аргумент за засилване на усилията на всички заинтересовани страни.

Подкрепяйки виждането, че опазването на наследството е от решаващо значение за настоящето и бъдещо на европейския проект, заместник-министърът на културата Амелия Гешева подчерта: „Наша обща цел трябва да бъде създаването на среда с нулева толерантност към всички престъпления, свързани с нарушаване на законодателството, унищожаване на културното наследство и трафика на културни ценности, независимо от техния произход. Ангажирането на цялото общество може да гарантира успеха на нашите усилия“.

Подкрепяйки виждането, че опазването на наследството е от решаващо значение за настоящето и бъдещо на европейския проект, заместник-министърът на културата Амелия Гешева подчерта: „Наша обща цел трябва да бъде създаването на среда с нулева толерантност към всички престъпления, свързани с нарушаване на законодателството, унищожаване на културното наследство и трафика на културни ценности, независимо от техния произход. Ангажирането на цялото общество може да гарантира успеха на нашите усилия“.


Няма коментари към тази новина !

 
Още от : Новини
Зима в Музея за вашите деца
Зима в Музея за вашите деца
21 януари 2016 в 19:267744
© sofia.media всички права запазени